เยาวชนไทยคว้ารางวัลนานาชาติ ICDL Digital Challenge 2021

เยาวชนไทยคว้ารางวัลนานาชาติ ICDL Digital Challenge 2021

ขอแสดงความยินดีกับเยาชนไทยทั้ง 6 คนในการแข่งขันวัดระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประจำปี 2021
เยาวชนไทยคว้ารางวัลนานาชาติ ICDL Digital Challenge 2021 ด้านดิจิทัลได้ถึง 6 รางวัล 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง!! ในการแข่งขันระหว่างตัวแทนที่คัดสรรมาจาก 9 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก วัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันเพื่อที่จะกระตุ้นให้กำลังคนรุ่นใหม่ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและมีการพัฒนาเตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีคุณภาพ