เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 

About Digital We Are (DWA)

เพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง โลกของการทำงาน และโลกออนไลน์ก็เช่นกัน หากคุณต้องการเป็นผู้หนึ่งที่พร้อมจะประสบความสำเร็จในชีวิต เริ่มต้นด้วยมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ICDL เพื่อให้คุณก้าวไปในเส้นทางดิจิทัลด้วยความมั่นใจ

บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด (DWA) เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและจัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving Licence) จากบริษัท ไอซีดีแอล (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันมีผู้สอบรับวุฒิบัตร ICDL ไปแล้วกว่า 15 ล้านคน จากนานาประเทศกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีผู้สอบรับวุฒิบัตรไปแล้วกว่า 25,000 คน

ผู้ถือวุฒิบัตร ICDL จะได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะพร้อมรองรับงานในยุคดิจิทัล สามารถปรับตัวให้ทำงานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์ และสามารถดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลเบื้องต้นทั้งของตนเองและองค์กรได้

ดังนั้น การทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถการใช้งานคอมพิวเตอร์ ICDL จึงเป็นที่นิยมทั่วโลก เพราะเป็นการสอบที่ไม่อิงค่ายคอมพิวเตอร์ใดๆ และมีการปรับปรุง version การสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้สอบรับวุฒิบัตรจึงมั่นใจได้ว่า วุฒิบัตรที่ได้รับ เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงทั่วโลก ไม่ต้องเสียเวลาอบรมหรือสอบรับวุฒิบัตรที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงอีกต่อไป