หลักสูตรเพื่อคนในวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

โดดเด่นเหนือใครด้วย ICDL Certificate

ICDL Digital Skils Checkup Station

 

ICDL - TPQI WORKFORCE BASICS

8 ทักษะสำคัญสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
 

Search Now

Experiences with DWA

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงก่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

 
 

Our Courses

The Best in Our Centre

 

[:th]ทีมงาน Digital We Are ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Mr.Justin Seow, Marketing Development Manager (Southeast Asia & Australasia), ICDL Asia และ Dr.Hugh O' Connell, Managing Director ICDL Thailand, คุณกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand ถึงแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลตามมาตรฐาน ICDL ในประเทศไทย[:]

[:th]Congratulations Kalasin! อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ท่านของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก้าวสู่วิทยากรด้านทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL อย่างเต็มตัวแล้ว! อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง นำทีมโดย ผศ. ดร. นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ดูแลศูนย์อบรมและทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปี่ยมพลังบวก และความสร้างสรรค์ ติดอาวุธด้วยทักษะดิจิทัล พร้อมกลับไปขับเคลื่อนการพัฒนา นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และร่วมพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นให้มีทักษะดิจิทัล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียุคดิจิทัล สู่ Happy & Digital Kalasin ค่ะ รอชมความเปลี่ยนแปลงของม.กาฬสินธุ์และจังหวัดกาฬสินธุ์จากก้าวเล็กๆก้าวแรกนี้กันนะคะ[:]

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงก่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

VIDEOS

OUR STORY – 20 YEARS OF ECDL

ECDL FOUNDATION

NEW ECDL DATA PROTECTION MODULE

Google Maps ICDL