ICDL Insights Blockchain

ICDL Computer & Online Essentials

ICDL Application Essentials

ICDL Workforce Basics

ICDL Workforce

ICDL Insights

ICDL Insights Artificial Intelligence

ICDL Insights Internet of Things

ICDL Insights Big data

ICDL Insights Cloud Computing

หลักสูตร ICDL Digital Marketing

โดดเด่นเหนือใครด้วย ICDL Certificate

ICDL Digital Skills Checkup Station

8 ทักษะสำคัญสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

Search Now

Experiences with DWA

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงก่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

 
 

Our Courses

The Best in Our Centre

 

บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด (ICDL by DWA) และ ICDL THAILAND ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SSRU Digital Community เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ โดยเมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้จัดอบรมหลักสูตร Digital literacy โดยวิทยากรจาก ICDL Thailand พร้อมสอบประเมินสมรรถนะทักษะ Digital literacy ให้แก่คณะอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบและเตรียมความพร้อม ก่อนลงพื้นที่เพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ชาวชุมชนต่อไป ศูนย์พัฒนาและสอบประเมินทักษะดิจิทัล ดิจิตอล วีอาร์ (ICDL by DWA) จัดอบรมและทดสอบประเมินทักษะดิจิทัลทั้งในและนอกสถานที่นะคะ เรายินดีให้บริการค่ะ 🥰 #สนใจสมัครสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: dwa.icdlthailand Instagram: icdl.dwa หรือโทร. 089-995-1514 www.digitalweare.co.th

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ดิจิตอล วีอาร์ และ ICDL Thailand เข้าร่วมประชุม โครงการ " ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 " ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร ดิจิตอล วีอาร์ และ ICDL Thailand ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร และชุมชน เราพร้อมผนึกกำลังขับเคลื่อนสู่ชุมชนดิจิทัล เพื่อรอบรับสังคมศตวรรษที่ 21 ค่ะ 🥰 ศูนย์พัฒนาและสอบประเมินทักษะดิจิทัล ดิจิตอล วีอาร์ (ICDL by DWA) จัดอบรมและทดสอบประเมินทักษะดิจิทัลทั้งในและนอกสถานที่นะคะ เรายินดีให้บริการค่ะ 🥰 #สนใจสมัครสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: dwa.icdlthailand Instagram: icdl.dwa หรือโทร. 089-995-1514 www.digitalweare.co.th

[:th]✨เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาและสอบประเมินทักษะดิจิทัล ดิจิตอล วีอาร์ (ICDL by DWA) ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทำงานร่วมกันทางออนไลน์ (Online Collaboration) ให้กับพนักงานบริษัท ดูราแพค จำกัด และ บริษัท เจเอ็นพี มิลเลนเนียม จำกัด บริษัท ดูราแพค จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตขวดพลาสติกประเภท PET ฝาจุก PE และฉีดหลอดพรีฟอร์ม ที่มีคุณภาพสูงและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย บริษัท เจเอ็นพี มิลเลนเนียม จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม House Brand ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ น้ำดื่มแบรนด์ “เอเพียว” 💁‍♀️ สำหรับเนื้อหาการอบรมครอบคลุม การทำงานร่วมกันทางออนไลน์ การใช้ Google Meet/Calendar การใช้ Google Sheets/Excel และการใช้โปรแกรม PowerPoint อบรมโดยวิทยากรมืออาชีพของดิจิตอล วีอาร์ (ICDL by DWA) นางสาวศรีสุภา พิไชยแพทย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้แบบเป็นกันเอง ผู้เข้าอบรมทุกท่านให้ความสนใจและตั้งใจฝึกฝนเป็นอย่างดี ทาง ICDL by DWA หวังว่าสิ่งที่ได้ถ่ายทอดจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและ ง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะ 🥰 ศูนย์พัฒนาและสอบประเมินทักษะดิจิทัล ดิจิตอล วีอาร์ (ICDL by DWA) จัดอบรมและทดสอบประเมินทักษะดิจิทัลทั้งในและนอกสถานที่นะคะ เรายินดีให้บริการค่ะ 🥰 #สนใจสมัครสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: dwa.icdlthailand Instagram: icdl.dwa หรือโทร. 089-995-1514 www.digitalweare.co.th[:]

VIDEOS

OUR STORY – 20 YEARS OF ECDL

ECDL FOUNDATION

NEW ECDL DATA PROTECTION MODULE

Google Maps ICDL