ICDL Computer & Online Essentials

ICDL Application Essentials

ICDL Workforce Basics

ICDL Workforce

ICDL Insights

ICDL Insights Artificial Intelligence

ICDL Insights Internet of Things

ICDL Insights Big data

ICDL Insights Cloud Computing

หลักสูตร ICDL Digital Marketing

โดดเด่นเหนือใครด้วย ICDL Certificate

ICDL Digital Skills Checkup Station

8 ทักษะสำคัญสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

Search Now

Experiences with DWA

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงก่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

 
 

Our Courses

The Best in Our Centre

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด ได้รับเกียรติจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย การดำเนินงานให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแล โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันให้การต้อนรับ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงมาตรฐานอาชีพที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รองรับ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานด้านดิจิตอล เป็นต้น ในการดำเนินงานเพื่อสร้างพันธะกิจให้ตรงเป้าหมาย เพื่อพัฒนากำลังแรงงานไทยให้มีมาตรฐานอย่างแท้จริง นางสาวจุลลดา ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังได้กล่าวแนะนำถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้แก่รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันที่ผ่านมา โดยในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้เกียรติมามอบ 6 นโยบาย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และเน้นย้ำคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นปริญญาอาชีพของประเทศไทย ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด ขอขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และเราพร้อมผลักดันกำลังคนให้ก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับสากลต่อไป ☺️ หากท่านใดสนใจสอบประเมินหรืออบรมหลักสูตร ICDL Workforce Basics 5 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต Word Processing Spreadsheets Presentation #สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อสมัครสอบกับเรา: ✅ ทดสอบและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ 300 นาที (E-Learning) ✅ ทราบผลคะแนนทันทีที่สอบเสร็จ ✅ นำผลคะแนนไปยื่นเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น หรือเข้าร่วมโครงการ HIPPS Programme ✅ ได้รับวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัล จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ICDL THAILAND #สมัครได้แล้ว ‼ ศูนย์สอบมาตรฐานสากล ICDL โดย Digital We Are (DWA) เดินทางสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ (ออกประตู 2) #สนใจสมัครสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: https://www.facebook.com/dwa.icdlthailand Instagram: https://www.instagram.com/icdl.dwa หรือโทร. 089-995-1514 www.digitalweare.co.th

อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ต้องเตรียมตัวอย่างไร? วันนี้น้องเบลล์ (นางสาวณิชาธร ตั้งคุปตานนท์) มาแชร์เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบเข้า Top U ในสหรัฐอเมริกา ด้วยการสร้าง Profile ที่โดดเด่น โดยการเรียนรู้และสอบทักษะดิจิทัล เพื่อเอาไปใช้ประกอบ Portfolio ในการสมัครเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับ Profile ด้านทักษะดิจิทัลมากขึ้นด้วย การเรียนรู้และสอบประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (International Computer Driving License) ที่มีผู้สอบไปแล้วกว่า 17 ล้านคน ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรับวุฒิบัตรรับรองระดับสากลที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัย จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่เสริม Profile เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เป็นอย่างดี สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้และสอบประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ได้ที่ศูนย์สอบ ICDL by Digital We Are (DWA) โทร 089-9951514

[:th]ICDL by DWA (บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุม “พลิกโฉมองค์กรรับรองสู่เส้นทางใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เผยว่าทาง สคช. เปิดช่องทางและขับเคลื่อนกำลังคนรองรับ ทุกสายอาชีพ ให้มีโอกาสได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อีกทั้งไม่หยุดยั้งในการพัฒนาให้ครอบคลุมได้มากขึ้น เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและนานาชาติอีกด้วย โดยในปี 2566 มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ และเพิ่มองค์กรฝึกอบรม ที่จะเข้ามาช่วยให้ทุกอาชีพมีโอกาสและช่องทางในสายอาชีพมากขึ้น เป็นที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ สคช. ยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem ระบบฐานข้อมูล ที่ให้ทุกท่านเข้าไปบันทึกประวัติการอบรม-ผลงานไว้ ซึ่งแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem สามารถเปิดเป็นสาธารณะ เพิ่มโอกาสในทางการงานและมีความน่าเชื่อถือ ภายใต้การกำกับดูแลระบบฐานข้อมูลของ สคช. ICDL by DWA พร้อมร่วมมือกับ สคช. ในการขับเคลื่อนกำลังคนให้มีทักษะดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากลร่วมกับ สคช. 🎉🎉 ข่าวดีสำหรับข้าราชการและผู้สนใจหลักสูตรฝึกอบรมและสอบประเมินทักษะดิจิทัล TOQI-ICDL Workforce Basics ซึ่งรับรองโดย สคช. และมาตรฐานสากล ICDL สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ICDL by DWA บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด โทร. 089-995-1514 www.digitalweare.co.th[:]

VIDEOS

OUR STORY – 20 YEARS OF ECDL

ECDL FOUNDATION

NEW ECDL DATA PROTECTION MODULE

Google Maps ICDL